B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / งดให้บริการ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ชั่วคราว
งดให้บริการ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ชั่วคราว
28 มิถุนายน 2021

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 

งดให้บริการ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

ขออภัยในความไม่สะดวก หากสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติ จะแจ้งให้ทราบโดยทันที

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564

 


ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.