B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / ประกาศ เลื่อนการฉีดวัคซีน
ประกาศ เลื่อนการฉีดวัคซีน
13 มิถุนายน 2021

เรียน ท่านผู้รับบริการ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

ท่านที่ได้ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อม ระหว่างวันที่​ 14-18 มิถุนายน 2564 ทางโรงพยาบาลฯ ขอเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อน

เนื่องจากโรงพยาบาลฯ ยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน จึงยังไม่สามารถให้บริการตามกำหนดเดิมได้

หากโรงพยาบาลฯ ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาแล้ว จะแจ้งให้ท่านทราบวันนัดฉีดวัคซีนโดยเร็ว ผ่านทาง​ SMS เพื่อมารับบริการฉีดวัคซีนต่อไป

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2564


ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.