B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
B.CARE MEDICAL CENTER SHUTTLE VAN
05 มีนาคม 2021

 

รพ.บี.แคร์ฯ เปิดให้บริการพิเศษ!! รถตู้รับส่ง BTS – สถานีแยก คปอ.  ทุกวัน ทุกชั่วโมง เวลา 06.00-21.00 น.

เริ่ม 8 มีนาคม 2564 นี้  

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการในการเดินทางมาที่ รพ.  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.