B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / รพ.บี.แคร์ฯ เข้าร่วมโครงการ “เอไอเอ มอบสิทธิพิเศษ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์”
รพ.บี.แคร์ฯ เข้าร่วมโครงการ “เอไอเอ มอบสิทธิพิเศษ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์”
13 กรกฎาคม 2020

รพ.บี.แคร์ฯ เข้าร่วมโครงการ “เอไอเอ มอบสิทธิพิเศษ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์”
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้เอาประกันภัย เอไอเอ จำนวน 8,000 เข็ม
(ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข เอไอเอ จาก QR Code)


ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.