02 994 8201-3
ติดต่อสอบถาม 02 994 8201-3
หน้าแรก / ค้นหาแพทย์
ค้นหาแพทย์
คุณสามารถค้นหาโดยชื่อและนามสกุลของแพทย์ หรือค้นหาจากความเชี่ยวชาญ และค้นหาจากศูนย์
น.อ.นพ. มาโนชญ์ พลายงาม
แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน

สาขาความเชี่ยวชาญ :

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน

(Preventive Medicine, Aviation Medicine)

 

ตารางออกตรวจ
วัน
เวลา
หมายเหตุ
กรุณาโทรเพื่อนัดหมาย 02 994 8201 - 3 ต่อ 1130, 1227
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.