02 994 8201-3
ติดต่อสอบถาม 02 994 8201-3
หน้าแรก / ค้นหาแพทย์
ค้นหาแพทย์
คุณสามารถค้นหาโดยชื่อและนามสกุลของแพทย์ หรือค้นหาจากความเชี่ยวชาญ และค้นหาจากศูนย์
พญ. กมลทิพย์ อัศววรานันต์
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 

สาขาความเชี่ยวชาญ :  

- สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 

(Preventive Medicine Maritime Medicine)

- สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine)

ตารางออกตรวจ
วัน
เวลา
หมายเหตุ
กรุณาโทรเพื่อนัดหมาย 02 994 8201 - 3 ต่อ 1227, 1130
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.