B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / บริการทางการแพทย์ / ศูนย์เวชศาสตร์การบิน
ศูนย์เวชศาสตร์การบิน

ศูนย์เวชศาสตร์การบิน โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ให้บริการตรวจสุขภาพที่คัดสรรเฉพาะตามมาตรฐาน โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การบิน

เสนอการตรวจทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับ

  • นักบินพาณิชย์
  • นักบินส่วนตัว
  • นักบินบอลลูน
  • นักบินเครื่องร่อน
  • นักบินเครื่องบินเล็ก
  • ลูกเรือ
  • ผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ

นอกจากการตรวจตามมาตรฐานด้านเวชศาสตร์การบินแล้ว โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ยังปรับโปรแกรมการตรวจให้เหมาะสมกับคุณ โดยเฉพาะการมีสุขภาพที่สมบูรณ์พร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ การตรวจสุขภาพจะช่วยให้ค้นพบสัญญาณผิดปกติของร่างกาย และกระตุ้นให้เกิดการดูแลสุขภาพของตัวท่านเอง อีกทั้งการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โภชนาการที่ดี และการหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ ที่จะช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพอนามัย เป็นต้น

Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.