B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / บริการทางการแพทย์ / ศูนย์กระดูกและข้อ
ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ พร้อมให้คำปรึกษา ดูแลทุกปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้ออย่างครอบคลุม ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อที่มากด้วยประสบการณ์และความชำนาญ รวมถึงนักกายภาพบำบัด และบุคลากรผู้ชำนาญการด้านอื่น ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีการวินิจฉัยและการรักษาที่ทันสมัย พร้อมให้บริการตั้งแต่การดูแลป้องกัน การตรวจวินิจฉัย การรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง ครอบคลุมทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการรักษาด้วยการผ่าตัด ซึ่งมีทั้งแบบผ่าตัดแผลเปิด ซึ่งเป็นเทคนิคการรักษาแบบเดิม และการผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็กที่เจ็บน้อย ลดภาวะแทรกซ้อน ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวไว และสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้รวดเร็ว โดยมีนักกายภาพผู้ชำนาญช่วยดูแลเรื่องการฟื้นฟูระหว่างและหลังการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถกลับไปใช้ชีวิตหรือทำกิจกรรมได้ตามปกติ  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายล่วงหน้า

ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น 1 อาคารสมสราญ  

โทร 02 532 4444 ต่อ 1720, 1721

 

 

หน้าแรก
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.