B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / บทความสุขภาพ / เรียนออนไลน์ ทำอย่างไรให้เด็กมีสมาธิ
เรียนออนไลน์ ทำอย่างไรให้เด็กมีสมาธิ
13 สิงหาคม 2021

คำแนะนำและเตรียมรับมือกับปัญหา เด็กไม่มีสมาธิในการเรียนออนไลน์

การเรียนในปัจจุบันได้ถูกปรับไปตามสถานการณ์ของโรคระบาด จึงต้องเรียนออนไลน์ที่บ้าน 
เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส แน่นอนว่าผู้ปกครองหลายท่าน อาจประสบกับปัญหา
ในการเรียนออนไลน์ของลูก เช่น ลูกไม่มีสมาธิ วอกแวกตลอดเวลา ทำงานไม่เสร็จตามเพื่อนไม่ทัน
ไม่สามารถนั่งเรียนเป็นเวลานานๆ ได้เหมือนเด็กคนอื่นๆ ปัญหาเหล่านี้มีหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นที่ตัวของเด็กเอง หรือเป็นเพราะสื่อการเรียน อย่างไรก็ตามเด็กควรได้รับการช่วยเหลือจากผู้ปกครองและทางโรงเรียนร่วมกัน

ก่อนเริ่มเรียนออนไลน์

  • ปรับสิ่งแวดล้อม ควรจัดโต๊ะและเก้าอี้นั่งหันหน้าเข้ามุมห้อง หลีกเลี่ยงบริเวณหน้าต่าง หรือประตู สถานที่ควรมีแสงไฟที่สว่างเพียงพอ และไม่มีเสียงรบกวน
  • จัดเตรียมหนังสือ หรือสมุดของวิชานั้นๆ เพื่อวางแผนหรือชี้แจงก่อนว่าวันนี้ต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง และวางเงื่อนไขร่วมกัน หรือทำข้อตกลงก่อนเริ่มเรียน เช่น หากไม่ตั้งใจเรียน หรือทำงานไม่ทัน จะต้องกลับมาทำอีกครั้งก่อน (ในเวลาเล่นของเด็ก)
  • บนโต๊ะควรมีเพียงอุปกรณ์การเรียนเท่านั้น  ไม่ควรวางของเล่น หรือตุ๊กตาในลานสายตา
  • ปรับระดับการตื่นตัวให้เหมาะสม  หากเด็กมีอาการง่วงนอน หรือมีระดับการตื่นตัวต่ำ กิจกรรมที่กระตุ้นการตื่นตัว เช่น กระโดด Trampoline , วิ่งเก็บของ , กระโดดตบ เป็นต้น
  • ส่วนเด็กมีระดับการตื่นตัวที่สูงกว่าปกติ ซน อยู่ไม่นิ่ง ให้ใช้กิจกรรมสลายพลัง เช่น  ใช้มือเดินไถ่นา , กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง , ลุกนั่ง , ดันพื้น เป็นต้น  และหลีกเลี่ยงขนมหวาน ช็อคโกแลต เครื่องดื่ม ประเภทคาเฟอีน (ชานม , ชาเขียว , โกโก้ , กาแฟ) เนื่องจากจะยิ่งทำให้เด็กมีพลังงานสูงมากเกินไป

ระหว่างเรียน

  • เมื่อเด็กเริ่มหมดสมาธิ วอกแวก ควรมีเวลาหยุดพักเป็นช่วงสั้นๆ  ประมาณ  5-10 นาที
  • หากเด็กไม่สามารถนั่งเรียนได้เอง ผู้ปกครองควรนั่งประกบอยู่ด้านข้าง ถ้ายังไม่สามารถเรียนได้ หรือผู้ปกครองไม่สะดวก ควรแจ้งคุณครูเพื่อขอเอกสาร แบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้ปกครองช่วยทบทวนให้อีกครั้ง

 

หลังการเรียนออนไลน์

  • หากเด็กตั้งใจเรียน หลังเรียนเสร็จหรือทำแบบฝึกหัดจนเสร็จ ควรให้แรงเสริมทางบวก เช่น คำชมเชย หรือรางวัล
  • ให้เด็กได้ทบทวนความรู้ว่าวันนี้เรียนอะไรมาบ้าง ลองอธิบาย หรือทำงานและการบ้านตามที่คุณครูมอบหมายให้
  • สำหรับเด็กที่มีปัญหาด้านสมาธิ การควบคุมตัวเอง ควรทำตามคำแนะนำของคุณหมอ และฝึกกิจกรรมส่งเสริมสมาธิอย่างต่อเนื่อง

 

สอบถามและปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก ชั้น 1 อาคารสมสราญ

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

โทร 02 532 4444 ต่อ 1135, 1143 หรือ มือถือ โทร. 098-2597582

 

 

บทความสุขภาพ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.