B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / บทความสุขภาพ / กระดูกสันหลังคด
กระดูกสันหลังคด
28 มิถุนายน 2020

กระดูกสันหลังคดอาจเกิดได้ในวัยต่างๆและมีสาเหตุแตกต่างกันไป เช่นในเด็กเล็กอาจเกิดจากการเจริญเติบโตของกระดูกสันหลังในสมบูรณ์ตั้งแต่ในครรภ์ กระดูกสันหลังคดในผู้สูงอายุอาจเกิดจากข้อกระดูกสันหลังเสื่อมเป็นต้น

อาการ

  • ไม่มีอาการอะไรเลย

  • คอเอียง

  • ไหล่หรือเอวสองข้างไม่เท่ากัน

  • เดินตัวเอียง

  • ปวดหลัง หรือปวดสะโพกร้าวลงขา

หากพบกระดูกสันหลังคดควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ และทำการรักษา

 

วิธีการรักษา ขึ้นอยู่กับสาเหตุและอาการได้แก่

  • การสังเกตอาการ เอกซเรย์ติดตามเป็นระยะ

  • บริหารกล้ามเนื้อหลัง

  • ปรับการใช้งานหลัง และปรับอิริยาบถ

  • ควบคุมน้ำหนักตัว

  • ผ่าตัดรักษา

Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.