B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
รากฟันเทียม
05 กรกฎาคม 2022

1. รากฟันเทียมคืออะไร และเหมาะสำหรับใคร

รากฟันเทียม คือ การทดแทนฟันที่สูญเสียในช่องปาก โดยการฝังวัสดุที่มีรูปร่างคล้ายกับรากฟันลงไปในกระดูกขากรรไกร ซึ่งในปัจจุบันเป็นการทดแทนฟันที่ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด เหมาะกับผู้ป่วยที่ไม่ต้องการใส่ฟันปลอมถอดได้ เพราะเกิดความรำคาญในการใส่มากกว่า

 

2. รากฟันเทียมทำมาจากวัสดุใด และมีกี่แบบ

รากฟันเทียมทำมาจาก “ไทเทเนียม” ซึ่งเป็นวัสดุที่เข้ากับร่างกายมนุษย์ได้เป็นอย่างดี รากฟันเทียมมีหลายแบบ โดยทันตแพทย์ จะประเมินว่าผู้ป่วยควรทำแบบไหนจึงจะเหมาะสม โดยผู้ป่วยจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกร่วมกับทันตแพทย์ด้วย

 

3. รักษารากฟัน กับ รากฟันเทียม แตกต่างกันอย่างไร

การรักษารากฟัน เป็นการรักษาโดยการกำจัดโพรงประสาทที่ติดเชื้อหรืออักเสบ แต่ยังคงตัวฟันและรากฟันไว้ ซึ่งแตกต่างจาก รากฟันเทียมที่ถอนฟันออกทั้งหมด แล้วจึงฝังวัสดุทดแทนทั้งตัวฟันและรากฟัน

 

4. ขั้นตอนการรักษารากฟันเทียม

4.1) ตรวจประเมินช่องปากอย่างละเอียด รวมทั้งประเมินสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วย ถึงความเหมาะสมในการทำรากฟันเทียม

4.2) กรณีประเมินแล้วว่าสามารถทำรากฟันเทียมได้ ทันตแพทย์จะทำการผ่าฝังรากฟันเทียม และเย็บปิดแผล

4.3) ระยะพักฟื้น รอรากฟันเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกร โดยใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน

4.4) นัดหมายผู้ป่วยมาพิมพ์ปาก เพื่อทำในส่วนตัวฟัน (Abutment + Crown)

4.5) นัดหมายผู้ป่วย เพื่อมาใส่ในส่วนตัวฟัน (Abutment + Crown) 4.6) นัดหมาย Follow-up เพื่อตรวจเช็ครากฟันเทียมที่ใส่ไป

 

5. ทำไมต้องมีการปลูกกระดูกร่วมด้วย กับ การรักษารากฟันเทียม

ในกรณีที่ผู้ป่วยมีการละลายตัวของกระดูกขากรรไกรมาก ทำให้ปริมาณของกระดูกไม่เพียงพอที่จะฝังรากฟันเทียม จึงมีความจำเป็น ที่จะต้องปลูกกระดูก เพื่อเสริมให้รากเทียมยึดอยู่ได้อย่างมีเสถียรภาพ

 

6. วิธีปฎิบัติตัวหลังรักษารากฟันเทียม

6.1) รับประทานอาหารอ่อนหรืออาหารเหลวในช่วงวันแรก เพื่อหลีกเลี่ยงเศษอาหารไปโดนแผล

6.2) หลีกเลี่ยงการเคี้ยวอาหารแข็งบริเวณที่ทำการฝังรากฟันเทียม ในช่วง 1-2 เดือนแรก

6.3) หากมีอาการบวมหลังจากฝังรากฟันทียม ให้ประคบร้อนได้

6.4) หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่

6.5) สามารถทำความสะอาดช่องปากได้ตามปกติ ทั้งการแปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟัน แต่ในช่วงวันแรกให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่ผ่าตัดฝังรากฟันเทียม • คุณหมอสรุป เกี่ยวกับเรื่อง แนวทางการรักษารากฟันเทียม ปัจจุบันการทดแทนฟันที่หายไป การรักษารากฟันเทียมเป็นการรักษาที่ดีที่สุด เพราะสามารถทดแทนฟันได้ใกล้เคียงกับฝันธรรมชาติมากที่สุด ทั้งในแง่ของความสวยงามและการบดเคี้ยว โดยมีวิธีการทำไม่ยุ่งยากเหมือนในอดีต

 

คุณหมอสรุป เกี่ยวกับเรื่อง แนวทางการรักษารากฟันเทียม

ปัจจุบันการทดแทนฟันที่หายไป การรักษารากฟันเทียมเป็นการรักษาที่ดีที่สุด เพราะสามารถทดแทนฟันได้ใกล้เคียงกับฝันธรรมชาติมากที่สุด ทั้งในแง่ของความสวยงามและการบดเคี้ยว โดยมีวิธีการทำไม่ยุ่งยากเหมือนในอดีต

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ทพญ. ปณิภา โมฬี

 

บทความสุขภาพ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.