B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / แพ็กเกจ/โปรโมชั่น / รับตรวจ COVID-19 (RT-PCR) สำหรับผู้ที่มีผล ATK เป็นบวก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกสิทธิ์
รับตรวจ COVID-19 (RT-PCR) สำหรับผู้ที่มีผล ATK เป็นบวก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกสิทธิ์
01 กันยายน 2021

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 
รับตรวจ COVID-19  (RT-PCR) 
สำหรับผู้ที่มีผล ATK เป็นบวก

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกสิทธิ์

ยืนยันผลตรวจ 24-48 ชั่วโมง
รับเข้ารักษาในโรงพยาบาล หรือ Hospitel ขึ้นอยู่กับเกณฑ์เงื่อนไขการรับ Admit โดยอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์และโรงพยาบาลเท่านั้น
(ยกเว้นผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดหรือเคยรับสิทธิตรวจ RT-PCR ฟรีมาก่อนแล้ว)

ติดต่อรับบริการได้ที่จุดคัดกรองทางเข้าอาคารสมสราญ
เปิดให้บริการทุกวัน  เวลา 09.00 - 16.00 น.  (ไม่จำกัดจำนวน)


ติดต่อสอบถามและแนะนำการให้บริการ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.