02 994 8201-3
ติดต่อสอบถาม 02 994 8201-3
หน้าแรก / แพคเกจ/โปรโมชั่น / ไวรัสตับอักเสบ B (ภัยเงียบเสี่ยงมะเร็งตับ) ป้องกันได้
ไวรัสตับอักเสบ B (ภัยเงียบเสี่ยงมะเร็งตับ) ป้องกันได้
01 มีนาคม 2020 - 31 ธันวาคม 2020

No.
รายการตรวจ
1
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี 3 เข็ม (ราคา 2,200 บาท)
จำนวน
1 รายการ

เงื่อนไข

1. ราคาดังกล่าวรวมค่าเวชภัณฑ์ ค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล 

2. ราคาเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

3. ชําระเป็นเงินสด หรือ บัตรเครดิตเท่านั้น


Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.