B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 994 8201-3
ติดต่อสอบถาม 02 994 8201-3
MOTHER CLASS SEPTEMBER
06 ธันวาคม 2019

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดกิจกรรม อบรมคุณแม่คุณภาพ ประจำเดือนธันวาคม 2562 ในหัวข้อ “การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการดูแลทารกแรกเกิด” โดย พว.นฤมล รัตนจารุศิริ (พยาบาลวิชาชีพ แผนกบริบาลทารกแรกเกิด) เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับสมาชิกใหม่โดยการสร้างสายใยแห่งรักให้กับครอบครัว ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2 อาคารปานปิติ

 

ลงทะเบียน >> คลิ๊ก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ โทร  02-523-3359-71 / 02-994-8200-3

ติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ได้ที่   Facebook : โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์


ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.