B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / บทความสุขภาพ / Hospitel ทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 (ผู้ป่วยสีเขียว)
Hospitel ทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 (ผู้ป่วยสีเขียว)
25 มกราคม 2022

Hospitel คือหอผู้ป่วยเฉพาะของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง (ผู้ป่วยสีเขียว) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาตัวจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยปรับจากโรงแรมให้สามารถเป็นสถานที่เหมาะสมที่จะรองรับผู้ป่วยโควิดได้ ด้วยอุปกรณ์พื้นฐานที่พร้อมรองรับสำหรับการดูแลรักษาและตรวจติดตามอาการผู้ป่วย โดยโรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ รับผู้ป่วยรักษาตัวที่ Hospitel สำหรับผู้ที่มี ATK เป็นบวก  หรือ ผู้ที่มีผลยืนยัน RT-PCR ที่ไม่สามารถกักตัวที่บ้าน หรือ เข้าระบบ Home Isolation ได้  

 

Hospitel โดย โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

โรงพยาบาล บี.แคร์ฯ มีบริการรักษาผู้ป่วย Hospitel ที่ได้รับการตรวจสอบและผ่านการลงทะเบียนจากกรมการแพทย์ ใช้สำหรับผู้ป่วยสีเขียวที่มีผลตรวจ ATK  เป็นบวก หรือ ผล RT- PCR มีอายุไม่เกิน 60 ปี โดยมีทีมแพทย์​และพยาบาลมืออาชีพ​ ให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง

 

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับโรงพยาบาล บี.แคร์ฯ พร้อม Hospitel รองรับ

การเข้ารักษาที่ Hospitel ของโรงพยาบาล บี.แคร์ฯ ผู้ป่วยเพียงมีผลตรวจ ATK  เป็นบวก หรือ ผล RT- PCR สามารถติดต่อขอรับบริการได้ กรณีประสงค์ที่จะตรวจ RT-PCR ทางโรงพยาบาลฯ มีบริการตรวจ โควิด-19 แบบ DRIVE IN ด้วยการตรวจแบบ RT-PCR ราคา 2,800 บาท และจะใช้เวลาในการตรวจผล 24-48 ชั่วโมง 

นัดหมายพร้อมชำระเงินล่วงหน้า คลิก https://www.bcaremedicalcenter.com/promotion-detail/90

 

ทำไมจึงควรรักษาที่ Hospitel

ในช่วงวิกฤติ โควิด-19 ทำให้จำนวนเตียงในโรงพยาบาลไม่เพียงพอ สำหรับผู้ป่วยสีเขียว ซึ่งสามารถช่วยได้ด้วยการทำ Home Isolation นอกจากนี้ อีกทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถยกระดับการดูแลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาหรือให้คำแนะนำใกล้แพทย์มากขึ้น คือการรักษาที่ Hospitel ดังนี้

  • ช่วยลดและแบ่งเบาจำนวนเตียงในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดที่มีอาการหนัก
  • การจ่ายยาที่รวดเร็ว หากผู้ป่วยมีอาการหนักขึ้นจะได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที
  • มีการติดตามสัญญาณชีพ และออกซิเจนในเลือดเป็นระยะ วันละ 2-3 ครั้ง
  • ได้รับการตรวจจากแพทย์ด้วยระบบ Telemedicine (การสื่อสารตรวจอาการแบบออนไลน์)

 

ผู้ที่สามารถเข้ารับการรักษาที่ Hospitel

1. คนไข้อายุ 15-60 ปี

2. ไม่มีโรคร่วมหรือโรคประจำตัวที่ Active เช่น เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ โรตไต

3. ไม่มีภาวะตั้งครรภ์

4. ไม่มีภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกิน 100 kg

5. ไม่มีความพิการทางหู สายตา หรือการสื่อสาร

6. คนไข้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดี

7. ใช้เครื่องมือในการสื่อสารได้

 

หมายเหตุ: เกณฑ์รับเข้ารักษาในโรงพยาบาล หรือ Hospitel ขึ้นอยู่กับเกณฑ์เงื่อนไขการรับ Admit โดยอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์และโรงพยาบาล

 

ติดต่อรับบริการได้ที่

ติดต่อขอรับบริการ หรือ  สอบถามเพิ่มเติม (เวลาทำการ 08.00 – 18.00 น.)

  • ลูกค้าตัวแทนประกัน (Insurance Agent) : โทร. 02-532-4444 ต่อ 5007 หรือ line @insurancebcare
  • ลูกค้าคู่สัญญา (Corporate) : โทร. 02-532-4444 ต่อ 5006
  • Covid Call Center โทร. 02 532 4444 ต่อ 3554, 3555

 

 

 

บทความสุขภาพ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.