โปรแกรมตรวจสุขภาพข้อเข่า

โปรแกรมตรวจร่างกาย เพื่อประเมินภาวะข้อเข่าเสื่อม เพิ่มรับการรักษาที่ถูกต้อง และเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่มีสัญญาณเตือนของภาวะข้อเข่าเสื่อม ได้แก่ “ปวดบวมบริเวณข้อเข่า ปวดมากเวลาเดิน หรือขึ้นลงบันได ข้อยึดโดยเฉพาะตอนเช้า หรือเริ่มเดินใหม่ๆ งอ หรือเหยียดเข่าได้ลดลง เดินข้ามสิ่งกีดขวาง หรือก้าวขึ้นลงรถลำบาก มีเสียงดังในเข่าขณะเคลื่อนไหว ขาโก่งผิดรูป”

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพข้อเข่า  Knee Check up
 

1. การประเมินสุขภาพเบื้องต้น

  • น้ำหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต ชีพจร
  • ดัชนีมวลกาย

2. เอกซเรย์เข่าฟิล์มใหญ่

  • เอกซเรย์ ข้อเข่า 2 ข้าง

3. ตรวจข้อเข่าโดยละเอียด 5 ขั้นตอน โดยแพทย์เฉพาะทาง

  • ตรวจดูมุมการเหยียด, งอข้อเข่า
  • ตรวจการเดิน, การเคลื่อนไหว
  • ตรวจแนวเข่า ขา ผิดรูป
  • ตรวจตำแหน่งที่เจ็บ
  • ตรวจการเคลื่อนไหวบนพื้นต่างระดับ
     

ราคา 990 บาท

ราคา และเงื่อนไขนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2557
สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์ข้อเสื่อม และข้อเทียม โทร. 0-2523-3359-71 ต่อ 1233, 1234