โปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าแบบพิเศษ (แผลเล็กเจ็บปวดน้อย)
Total Knee Replacement (MIS)
ราคาเริ่มต้นที่ 170,000 บาท

เปลี่ยน 2 เข่า ราคาเริ่มต้นที่ 327,000 บาท

นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 5 คืน 6 วัน
กรณีใช้ข้อเทียมชนิดพิเศษ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 20,000 บาทต่อข้อ


ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบพิเศษ(แผลเล็กเจ็บปวดน้อย)
โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นำวิถี (MIS CAS) IR : Computer Navigation

ราคาเริ่มต้นที่ 220,000 บาท

นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 5 คืน 6 วัน
กรณีใช้ข้อเทียมชนิดพิเศษ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 20,000 บาทต่อข้อ


สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคา และเงื่อนไขนี้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือนัดแพทย์ที่ ศูนย์ข้อเสื่อม และข้อเทียม โทร. 0-2523-3359-71 ต่อ 1233, 1234