ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร

ใบสมัครแพทย์กรอกใบสมัครแล้วส่งมาที่

E-mail : bcare@bcaremedicalcenter.com หรือ แฟกซ์ : 0-2523-3374
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายการแพทย์ โทร. 0-2523-3359-71 (วันจันทร์-วันศุกร์)

ใบสมัครงานกรอกใบสมัครแล้วส่งมาที่

E-mail : hr@bcaremedicalcenter.com
ติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารอนันตรา
โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ โทร. 0-2523-3359-71 ต่อ 3305 (วันจันทร์-วันศุกร์)