dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
search

dot
bulletข้อมูลแพทย์สูตินรีเวช
bulletข้อมูลแพทย์อายุรกรรม
bulletข้อมูลแพทย์ศัลยกรรม
bulletแพทย์ หู คอ จมูก
bulletสอบถามข้อมูลราคา

     


 

  

    

 

 เรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ และท่านผู้สนใจร่วมกิจกรรม คุณแม่คุณภาพ รับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง " วัคซีนและการป้องกันโรคติดเชื้อในคุณแม่ตั้งครรภ์ และทารกแรกเกิดถึง 1 ปี " โดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล  ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ราชาวดี ชั้น 2 อาคารปานปิติ 

อ่านต่อ...

เรียนเชิญ คุณแม่ตั้งครรภ์  และท่านผู้สนใจร่วมกิจกรรม คุณแม่คุณภาพ รับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "อาหารสำหรับคุณแม่ท้อง...และปัญหาโภชนาการในเด็ก" โดยโภชนากรผู้เชี่ยวชาญ   ในวันที่ 20 มิถุนายน  2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณห้องประชุม ราชาวดี ชั้น 2 อาคารปานปิติ

อ่านต่อ...

 เรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ และท่านผู้สนใจร่วมกิจกรรม คุณแม่คุณภาพ รับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง "พัฒนาการดี...เริ่มต้นที่ในครรภ์" โดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการดูแลทารกแรกเกิดพร้อมกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก และ ห้องกระตุ้นประสาทสัมผัส  ในวันที่  16 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณห้องประชุม ราชาวดี ชั้น 2 อาคารปานปิติ

อ่านต่อ...

ให้บริการทางการแพทย์พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านการดูแลสุขภาพสำหรับ สตรีอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย การรักษาทางสูติ นรีเวช อาทิ ฝากครรภ์ ...ตรวจรักษาโรคทั่วไป ,โรคเรื้อรัง ในเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 14 ปี  ได้แก่ ไข้หวัด ไอ ท้องเสีย หอบหืด ภูมิแพ้ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด ลมชัก โรคระบบประสาท โรคเลือด โรคทางเดินอาหาร โรคไต โรคผิวหนัง รวมถึงการให้วัคซีนและการติดตามพัฒนาการทั้งทางด้าน ร่างกายจิตใจ อารมณ์สังคม โรคเมอร์สหรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012

(Middle East Respiratory Syndrome: MERS)

สาเหตุ : เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (MERS CoV)

 

อ่านต่อ...

 แมมโมแกรมหรือ Mammogram

คือการตรวจหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้การ X-ray เต้านมเพื่อค้นหาความผิดปกติ โดยความผิดปกติที่เห็นอาจจะเป็นลักษณะก้อน หรือความหนาแน่นของเต้านมที่ไม่เท่ากัน การกระจัดกระจายเนื้อเต้านมที่ผิดปกติ หรืออาจพบหินปูนในลักษณะต่างๆ

อ่านต่อ...

Copyright © 2014 All Rights Reserved.